VITAJTE NA STRÁNKACH DOCHÁDZKOVÝCH SYSTÉMOV TINNOC

VITAJTE NA STRÁNKACH DOCHÁDZKOVÝCH SYSTÉMOV TINNOC

Dochádzkový systém Tinnoc_Dochádzkomer 2012

je elektronický dochádzkový systém, vyvinutý na platforme najmodernejších technológií. Dochádzkový systém slúži na presnú evidenciu a sledovanie dochádzky zamestnancov elektronickým spôsobom, pomocou bezkontaktných identifikačných kariet. Dochádzkový systém uľahčuje a zrýchľuje prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy a zvyšuje pracovnú disciplínu zamestnancov.

Evidencia dochádzky dochádzkovým systémom Tinnoc_Dochádzkomer 2012

Dochádzkový systém zabezpečí okamžitý a kompletný prehľad o dochádzke. Dochádzkovým systémom zabezpečíte lepšie využitie pracovnej doby, zvýšenie pracovnej disciplíny, získate dokonalé prehľady o odpracovanej dobe, pracovných cestách, nadčasoch, príplatkoch, čerpaní dovolenky, práceneschopnosti, návštev lekára, náhradných voľnách, neplatených voľnách ..., ale aj oneskorených príchodoch do práce a dodržiavania prestávok ...

Prečo kupovať dochádzkový systém práve u nás

Sme slovenská firma s pôsobnosťou po celej republike, s vlastným vývojom a výrobou dochádzkového systému so skúsenosťami v obore od roku 1992. Sledujeme a okamžite aktualizujeme dochádzkový systém v závislosti od vývoja legislatívy. Prevádzame poradenskú činnosť a odborný dohľad počas prevádzky nášho dochádzkového systému...

Aktualizácie dochádzkového systému

Neustále prevádzame vylepšenia dochádzkového systému, rozširovanie funkcií... (úpravu a doplnenie funkcií programu dochádzkového systému robíme aj na základe žiadostí a podnetov našich zákazníkov). Program dochádzkového systému vás automaticky upozorní na novú aktualizáciu, v čom bol program vylepšený a sám aj aktualizáciu vášho dochádzkového systému prevedie.

Všetko v jednom a za jednu cenu

Dochádzkový systém

Montáž, odborné zaškolenie a spustenie systému do prevádzky

Technická podpora

Technická podpora dochádzkového systému

Naši zákazníci majú garantovannú následovnú technickú podporu dochádzkového systému:

Telefonická podpora - Používateľ má k dispozícii telefónne číslo, na ktorom dostane odbornú radu a pomoc na svoje otázky ohľadne dochádzkového systému.

E-mailová technická podpora - Používateľ napíše e-mail so svojimi otázkami priamo na adresu podpory a dostane odpovede od našich technikov ohľadne dochádzkového systému.

Vzdialená správa - Možnosť spravovania dochádzkového systému vzdialeným prístupom.

Servisný zásah - Garancia servisného zásahu dochádzkového systému výjazdom, alebo vzdialeným prístupom.

Prístup k aktualizáciám programu dochádzkového systému

Prístup k vyšším verziam programu dochádzkového systému

Garancia kompatibilta vyšších verzií s nižšími verziami dochádzkového systému

Najjednoduchší výpočet ceny dochádzkového systému

V cene jedného dochádzkového systému je zahrnutá aj montáž, odborné zaškolenie obsluhy, doprava k zákazníkovi a späť, inštalačný materiál a prepojovacie káble. Teda všetko, na fungovanie a činnosť prístroja u vás, je v jednej cene. Žiadne iné nepredvídané investície niesú. Cenová ponuka TUUUUU.

Montáž, odborné zaškolenie a spustenie dochádzkového systému do prevádzky

je v cene dochádzkového systému v četne dopravy a inštalačného materiálu.
Na základe našich dlhoročných skúseností a množstva nainštalovaných zariadení máme vypracovaný systém, ako dokonale zaškoliť obsluhu, nainštalovať a sfunkčniť zariadenie za jeden deň tak, aby po našom odchode mohli pracovníci okamžite začať s bezproblémovou evidenciou dochádzky...

Prezentácia - predvedenie dochádzkového systému

Vážnym záujemcom prídeme predviesť zdarma a nezáväzne celý systém priamo k Vám. Celá prezentácia trvá cca jednu hodinu. Predvedený je kompletný systém aj s prácou počítačového programu, jeho výstupmi .... Zároveň môžeme obzrieť miesto montáže a poradiť kde a ako by mal byť systém namontovaný. Dohodnite si prezentáciu mailom cez objednávkový formulár TUUUUUU

Dochádzkový systém obsahuje:

počítačový program na kompletné spracovanie dochádzky

dochádzkový terminál s 8" doptykovou obrazovkou s možnosťou odfotenia identifikujúcej sa osoby. Dochádzkový terminál je na na identifikačné bezkontaktné karty

identifikačné karty sa dokupujú na základe množstva zamestnancov

Dochádzkový počítačový program

s kompletným spracovaním, vyhodnotením  a prehľadoch o dochádzke. (viac info. nižšie)

s evidenciou druhov vykonanej práce s kompletným zosumarizovaním a vyhodnotením (viac info. nižšie)

s prístupovým systémom ovládajúcim časy a dni povolania prístupov (viac info. nižšie)

Dochádzkový terminál

s 8" (15 cm x 9,5 cm) dotykovou obrazovkou, je vyvinutý na najmodernejšej platforme so zabudovanou kamerou, ktorá umožňuje odfotenie identifikujúcej sa osoby, takže presne eviduje osoby, ktoré sa identifikovali priložením karty k terminálu a zamedzuje tak možnosť falšovania evidencie dochádzky. (viac informácií  nižšie)

Montáž, odborné zaškolenie a spustenie dochádzkového systému do prevádzky

je v cene dochádzkového systému v četne dopravy a inštalačného materiálu. Na základe našich dlhoročných skúseností a množstva nainštalovaných zariadení máme vypracovaný systém, ako dokonale zaškoliť obsluhu, nainštalovať a sfunkčniť zariadenie za jeden deň tak, aby po našom odchode mohli pracovníci okamžite začať s bezproblémovou evidenciou dochádzky...

Prednosti dochádzkového terminálu

Elegantný moderný dizajn

Jednoduché ovládanie dotykom

8" dotykový displej

Zabudovaná kamera s odfotením identifikujúcej sa osoby

Zamestnanec si môže pozrieť na dochádzkovom termináli kompletnú evidenciu svojej dochádzky, sumár odpracovanej doby ... prehľady o čerpaní dovolenky , návštevy lekára, práceneschopnosti, nadčasoch, pracovných cestách ... príplatkov za prácu ...

Terminál pracujúci samostatne, alebo zapojený do počítačovej siete

Podporované počítačové siete LAN a WIFI

Neobmedzený počet zaznamenaných udalostí

Možnosť navolenia príchodov:

Príchod

Príchod 1. zmena

Príchod 2. zmena

Príchod 3. zmena

Príchod 4. zmena

Možnosť navolenia prerušenie pracovnej doby:

Odchod

Odchod na obednú prestávku

Odchod k lekárovi

Odchod lekár materstvo

Odchod na sprevádzanie rodinného príslušníka

Odchod na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa

Odchod na dovolenku

Odchod na náhradné voľno

Odchod na platené voľno

Odchod na platené voľno 60%

Odchod na neplatené voľno

Odchod pracovne

Odchod na pracovnú cestu

Odchod pohotovosť na pracovisku

Odchod pohotovosť doma

+ odchody vytvorené používateľom

Počítačovým programom je možné pridávať vlastné dôvody odchodu.

Terminál ďalej eviduje: dovolenky, práceneschopnosti, ošetrovaní člena rodiny, náhradné voľná, neplatené voľná, platené voľná, platené voľná 60%, pohotovosti, absencie, pracovné cesty, nadčasy, príplatky, návštevy lekára a inú neprítomnosť v práci.

Prednosti počítačového programu dochádzkového systému

Program na kompletné vyhodnotenie a spracovanie dochádzky:

Umožňuje individuálne nastavenie pracovného úväzku u každého pracovníka zvlášť, ako času pracovnej zmeny, prestávky, pevného, viaczmenného, pružného, nepretržitého (štvorzmenného) alebo iného pracovného času...

Automaticky vypočíta dochádzku, odpracované hodiny za každý deň, ako aj sumár za vybrané obdobie - mesiac, týždeň...- Automaticky vypočíta príplatky za nadčas, poobedňajšie zmeny, nočné, soboty, nedele, sviatky...

Automaticky dopĺňa neodpracované dni návštevou lekára, práceneschopnosťou, dovolenkou, náhradným voľnom, plateným voľnom, plateným voľnom 60%, neplateným voľnom, ošetrovaním člena rodiny, sprevádzaním, pohotovosťou, absenciou ...

Umožňuje prevádzanie opráv manuálne.

Robí štatistický prehľad o čerpaní dovolenky, práceneschopnosti, ošetrovaní člena rodiny, náhradnom voľne, platenom voľne, neplatenom voľne, absencii, služobných cestách, nadčasoch, návštevách lekára, o meškaní do práce, skorom odchode na prestávky a oneskorených príchodoch z prestávok...

Okamžite dokáže zistiť a vyobraziť mená prítomných pracovníkov na pracovisku.

Okamžite dokáže zistiť a vyobraziť mená neprítomných pracovníkov na pracovisku.

Prevádza export do účtovných programov spracovávajúcich práce a mzdy.

Robí tlačové zostavy rôznych formátov

Program je prehľadný a ľahko ovládateľný, pritom na špičkovej úrovni poskytujúci ten najvyšší komfort.

Pracuje po počítačovej sieti

Do programu umožňuje pstúpiť viacerým používateľom pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktorým hlavný používateľ určí čo môžu v programe pozerať (ktoré oddelenia – strediská, alebo len sami seba) či a aké zmeny môžu v programe robiť.

Zamestnanci súčastní: eviduje pracovníkov , ktorý sú v pracovnom pomere vo firme

Zamestnanci bývalí: eviduje pracovníkov, ktorý už vo firme nepracujú. Vyvolaním tejto databázy môžete prezerať zoznam bývalých pracovníkov, ich osobné údaje, ako aj evidenciu dochádzky v čase ich zamestnania vo firme.© TINNOC 1992-2024